2014

 

leden, únor

 • sestavení metodiky a zahájení prací na problematice typologie krajiny
 • výběr mikroregionů pro případové studie

 

březen

 • analýza mikroregionů
 • typologie kulturní krajiny ČR a výběr území pro případové studie (textové a kartografické zpracování)
 • plán diseminace

 

duben

 • krajinně-ekologická analýza případových studií
 • sociologická charakteristika případových studií, příprava na jednání v lokalitě (struktura rozhovorů, navázání spolupráce s místními institucemi apod., databáze respondentů)
 • příprava polostandardizovaných rozhovorů

 

květen

 • uspořádání interního metodologického workshopu ve Křtinách za účasti odběratelů a odborné veřejnosti

 

květen až srpen

 • terénní šetření

 

září až prosinec

 • analyticko-syntetická charakteristika vybraných případových studií (textové a kartografické zpracování)

 

2015

 

leden až březen

 • vedení rozhovorů, pořádání besed, tvorba moderní kroniky obce, tvorba výukových programů atd. - textové, kartografické, elektronické materiály

 

červen

 • workshop Kulturní krajina přes objektiv (zaměřeno na studenty lokálních středních škol a studenty vysokých škol. Spolupráce s pedagogickou fakultou MU)

 

září

 • výstava Mentální obraz českých vesnic – vzpomínky na krajinu (prezentace a publikace výsledků, výměna informací, zapojení studentů)

 

říjen

 • konference Mentální obraz českých vesnic – vzpomínky na krajinu

 

Uspořádání konference (primární cílová skupina: pracovníci vědy a výzkumu, starostové, studenti) za účelem výměny informací, prezentace projektu  (sborník) a šíření myšlenky „moderní kroniky obce“.

 

listopad

 • audiovizuální tvorba, elektronický dokument Moderní kronika obce (elektronický dokument pro každou z modelových oblastí a souhrnná prezentace projektu)

 

prosinec

 • odborná kniha - Mentální obraz českých vesnic – vzpomínky na krajinu

 

Odborná kniha zahrnující souhrnně pojaté výsledky projektu se zasazením do hlubších teoretických souvislostí s důrazem na historický, kulturní a přírodní vývoj území České (resp. Československé) republiky.

 

 • Podkladová studie pro orgány státní správy/samosprávy

 

Jeho součástí bude také přehled návrhů možných opatření uplatnitelných v rámci Evropské úmluvy o krajině a vedoucí k omezení negativních vlivů legislativní cestou.

 

 • Certifikovaná metodika  Moderní kroniky obce

 

Certifikovaná metodika zahrnující identifikaci, dokumentaci a vyhodnocení mentálního obrazu měnící se kulturní krajiny; kvalitativní data zasazená do podrobnějších demografických, historických, etnografických, přírodních souvislostí.

 

 • Specializovaná mapa - Historické aspekty vývoje a percepce kulturní krajiny

 

Soubor mapových podkladů se specifickou typologickou zonací České republiky (relativně homogenní oblasti na základě vybraných kritérií přírodního, kulturního, historického, etnografického a demografického charakteru) + tematické mapy a GIS modelace modelových území (vývoj kulturní krajiny v čase, průmět mentálního obrazu do kartografického podkladu).

 

 


<< <  Říjen 2019  > >>
PoÚtStČtSoNe
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031